مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ادیث


معنی ادیث

ادیث . [ اِ ] (اِخ ) زوجه ٔ لوط که طبق توریة بهنگام فرار بقصبه ٔ بالع، چون بعقب خود نگریست و آن برخلاف امر الهی بود به تمثالی از نمک مسخ گردید. رجوع به قاموس الاعلام در کلمه ٔ لوط شود.

معنی ادیث- ترجمه ادیث برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ادیث اینجا را کلیک کنید

هم معنی ادیث

مسند : اسم 1 اسنادداده‌شده، نسبت‌داده شده 2 محمول، محکوم‌به 3 مجموعه مدون احادیث 2 و مسندالیه
اخبار: 1 اعلام، خبر، رویدادها، مخابره، وقایع 2 احادیث، داستان‌ها، روایات


ترجمه ادیث

احادیث: sayings


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ادیث

سخن امام جعفر صادق (ع): بهترین مردم بعد از ما كسی است كه مذاكره‌ی اخادیث ما بكند و ما را یاد كند.
سخن امام جعفر صادق (ع): بهترین مردم بعد از ما كسی است كه مذاكره‌ی اخادیث ما بكند و ما را یاد كند.
سخن امام جعفر صادق (ع): از برای خدا با یكدیگر دوستی كنید و به دیدن یكدیگر بروید و با یكدیگر بنشینید و دین ما و احادیث ما را یاد كنید.
سخن امام جعفر صادق (ع): از برای خدا با یكدیگر دوستی كنید و به دیدن یكدیگر بروید و با یكدیگر بنشینید و دین ما و احادیث ما را یاد كنید.

بینى اندر دل علوم انبیا *** بى‏کتاب و بى‏معید و اوستا
گفت پیغمبر که هست از امتم *** کاو بود هم گوهر و هم همتم‏
مر مرا ز آن نور بیند جانشان *** که من ایشان را همى‏بینم بدان‏
بى‏صحیحین و احادیث و رواه *** بلکه اندر مشرب آب حیات‏
سر امسینا لکردیا بدان *** راز اصبحنا عرابیا بخوان‏
ور مثالى خواهى از علم نهان *** قصه گو از رومیان و چینیان‏
قصه‏ى مرى کردن رومیان و چینیان در علم نقاشى و صورتگرى‏ ***
چینیان گفتند ما نقاش‏تر *** رومیان گفتند ما را کر و فر
گفت سلطان امتحان خواهم در این *** کز شماها کیست در دعوى گزین‏
اهل چین و روم چون حاضر شدند *** رومیان از بحث در مکث آمدند


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ادیستن

ادیستن . [ اِ ت ُ ] (اِخ ) صخره های ساحل کُرنوآی به انگلستان . مناره ای بلند در آنجا برقرار است که بسال 1882م . به اتمام رسیده است . رجوع به ضمیمه ٔ معجم البلدان شود.

معنی ادیسن

ادیسن . [ اَ س ُ ](اِخ ) ناحیه ٔ غربیه ٔ فرمونت و حد غربی آن دریاچه ٔ چمبلن است و نهر اوتر آنرا مشروب کند. مساحت وی 750 میل مربع و عدد سکنه ٔ آن 23484 تن ، و اراضی آن حاصلخیز و دارای ذرت و سیب زمینی و

معنی ادیثان

ادیثان . [ اَدْ ی َ ] (اِخ ) وادئی است .

معنی ادیب فراهانی

ادیب فراهانی . [ اَ ب ِ ف َ ] (اِخ ) محمدصادق متخلص به امیری ملقب به ادیب الممالک فرزند حاجی میرزا حسین نوه ٔمیرزا معصوم محیط برادر میرزا ابوالقاسم قائم مقام وزیر مشهور محمدشاه است . وی در 14 محرم 127

معنی ادیة

ادیة. [ اَدی ی َ ] (ع ص ) تأنیث اَدی : غنم ادیّة؛ ای قلیلة.

معنی ادید

ادید. [ اَ ] (ع اِ) نالیدن . (زوزنی ). ناله و فریاد. || سختی زمانه . || (ص ، از اتباع ) شدید. سخت . گویند: شدیدٌ ادید.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: