مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ادواء


معنی ادواء

ادواء. [ اَدْ ] (ع اِ) ج ِ داء. دردها. (دهار). بیماریها.

معنی ادواء- ترجمه ادواء برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ادواء اینجا را کلیک کنید

هم معنی ادواء


ترجمه ادواء


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ادواءمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ادوارد

ادوارد. [ اِ ] (اِخ ) (دریاچه ٔ...) دریاچه ٔ کوچکی به افریقا، که دریاچه ٔ آلبرنیانزا بدان پیوندد.

معنی ادواء

ادواء. [ اِدْ دِ ](ع مص ) گرفتن سرشیر و خوردن آن . (منتهی الارب ). پوست سرشیر خوردن . (تاج المصادر بیهقی ). پوستکی که بر سر شیر آید بخوردن . (زوزنی ). سرشیر گرفتن و خوردن آن .

معنی ادوارپاشا

ادوارپاشا. [ اِ ] (اِخ ) الیاس . مفتش نظارت داخلیه ٔ مصر. او راست : 1 - مشاهد اوربا و امریکا،در یک جزو و آن بمطبعةالمقتطف بسال 1900 م . بچاپ رسیده است . 2 - مشاهدالممالک ، مشتمل بر وصف ممالک اروپا و ا

معنی ادوئن

ادوئن . [ اِ ءَ ] (اِخ ) مردم گُل که شهر عمده ٔ آنان بیبراکت (اُتُن ) بود. بنابر درخواست ایشان سزار بگل شد ولی بعدها آنان با وِرسَن ژتریکس متحد شدند.

معنی ادوار و الاکوار

ادوار و الاکوار. [ اَدْ وَل ْ اَک ْ ] (ع اِ مرکب ) (علم الَ ....) ذکره من فروع علم الهیئة و قال والدور یطلق فی اصطلاحهم علی ثلثمائة و ستین سنة شمسیة و الکور علی مائة و عشرین سنة قمریة و یبحث فی العلم

معنی ادواء

ادواء. [ اَدْ ] (اِخ ) موضعی است و نصر گوید بضم همزه و فتح دال موضعی است در دیار تمیم به نجد. (معجم البلدان ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: