مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ادلاء


معنی ادلاء

ادلاء. [ اَ دِل ْ لا ] (ع ص ، اِ) ج ِ دلیل . راهنمایان .

معنی ادلاء- ترجمه ادلاء برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ادلاء اینجا را کلیک کنید

هم معنی ادلاء


ترجمه ادلاء


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ادلاءمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ادلاق

ادلاق . [ اِ ] (ع مص ) برهم سودن دندان از بس سرما. || برآوردن چیزی را، چنانکه شمشیر را از نیام .

معنی ادلاف

ادلاف . [ اِ ] (ع مص ) درشت گفتن کسی را.

معنی ادلعی

ادلعی . [ اَ ل َ عی ی ] (ع ص ) نره ٔ سطبر و دراز.

معنی ادلب

ادلب . [ اِ؟ ] (اِخ ) کرسی قضائی است بهمین اسم در لواء حلب . قضاء ادلب مشتمل بر نواحی اریحا و سرمین و معرة مصرین و 104 قریه است که دارای خانه های بسیارند. و قصبه ٔ ادلب در مغرب حلب و بمسافت 12 ساعته ر

معنی ادلصی

ادلصی . [ اَ ل َ صی ی ] (ع ص ) حمار ادلصی ؛ حمار ادلص . خر موی نورسته .

معنی ادل

ادل . [ اَ لِن ْ ] (ع اِ) اَدْلی . ج ِ دلو.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: