مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ادسی


معنی ادسی

ادسی . [ اُ دُ ] (اِخ ) آتنائیس . ملکه ٔ روم شرقی متولد به اثینه ، زوجه ٔ تئودز دوم (در حدود 401 - 460م .).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ادسی اینجا را کلیک کنید

هم معنی ادسی


ترجمه ادسی

قادسیه: Ghadesieh


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ادسیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ادعاپذیر

ادعاپذیر. [ اِدْ دِ پ َ ] (نف مرکب ) شایسته ٔ دعوی .

معنی ادعا کار

ادعا کار. [ اِدْ دِ ] (ص مرکب ) پرمدعا.

معنی ادعاص

ادعاص . [ اِ ] (ع مص ) کشتن . || کشتن گرما. (تاج المصادر بیهقی ): ادعصه الحر؛ کشت او را گرما.

معنی ادعب

ادعب . [ اَ ع َ ] (ع ص ) گول . احمق .

معنی ادعانامه

ادعانامه . [ اِدْ دِ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) نوشته ای از طرف مدعی العموم مبنی بر اتهام کسی .

معنی ادعام

ادعام . [ اِدْ دِ ] (ع مص ) تکیه کردن بر دِعامه . (تاج المصادر بیهقی ). یا عام است . و دعامه ستون خانه و چوبی که بر آن وادیج انگور و مانند آن نهند. (آنندراج ). تکیه کردن برستون . ستون برنهادن . بر چیز

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: