مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ادریه


معنی ادریه
ادریه . [ اَ ری ی َ / ی ِ ] (از ع ، ص نسبی ، اِ) (فلسفه ٔ ...) فلسفه ای که پیروان آن مدعی بودند که معرفت تام بذات و صفات الهی دارند.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 

مطالب نزدیک به این موضوع: