مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی احمد


معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمد الأسدی . ابوعبیداﷲ محمدبن عمران المرزبانی در الموشح از وی روایت کرده است . (الموشح چ مصر ص 34،110، 129، 162).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد احمد اینجا را کلیک کنید

هم معنی احمد


ترجمه احمد

فاروق احمدخان لغاریر: Farugh Ahmed Khan Lagharir
احمدعلی: Ahmad Ali
احمدرضا: Ahmad Reza
احمد: Ahmed
احمد چلابی: Ahmed Chalabi


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه احمد


باز آید سوى دام از بهر خور *** ساعد شه یابد و اقبال و فر
طفل شد مکتب پى کسب هنر *** بر امید مرغ با لطف پدر
پس ز مکتب آن یکى صدرى شده *** ماهگانه داده و بدرى شده‏
آمده عباس حرب از بهر کین *** بهر قمع احمد و استیز دین‏
گشته دین را تا قیامت پشت و رو *** در خلافت او و فرزندان او
من بر این در طالب چیز آمدم *** صدر گشتم چون به دهلیز آمدم‏
آب آوردم به تحفه بهر نان *** بوى نانم برد تا صدر جنان‏
نان برون راند آدمى را از بهشت *** نان مرا اندر بهشتى در سرشت‏
رستم از آب و ز نان همچون ملک *** بى‏غرض گردم بر این در چون فلک‏
بى‏غرض نبود به گردش در جهان *** غیر جسم و غیر جان عاشقان‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمداغلبی ، مکنی به ابوابراهیم . پنجمین از امرای بنی اغلب . وی پس از ابوعقال در سال 242 هَ .ق . امارت یافت و هفت سال در افریقیه حکم راند و بسال 249 درگذشت .

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمد اسکندرانی . رجوع به ابن عطأاﷲ تاج الدین ابوالفضل احمدبن محمد اسکندری شود. و نیز تهذیب مدوّنه ٔ بردعی را مختصر کرده است ، و حاجی خلیفه وفات او را به سال 719 هَ .ق . ذک

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمد اصفهانی ، مکنی به ابوالریان . هندوشاه در تجارب السلف ص 247 آرد که : مولد و منشاء او اصفهان است و در کتابت توغلی نداشت اما مردی عاقل بود و عقل او جبر قلّت معرفت وی میکر

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ](اِخ ) ابن محمد امین . او راست : فرائدالفوائد فی بیان العقائد طبع آستانه 1219 هَ .ق . (معجم المطبوعات ).

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمد اسفراینی ، مکنی به ابوحامد. او راست : التعلیقةالکبری فی الفروع .

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمد اشمونی حنفی نحوی . او راست لامیه ای موسوم به التحفةالادبیة فی علم العربیة. وفات وی 809 هَ .ق . بود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: