مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی احمد


معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمد حلبی ، معروف به ابن منلا. وفات در 1003 یا 1000 و یا 990 هَ .ق . باختلافاتی که در کشف الظنون هست . رجوع به ابن منلا شهاب الدین احمدبن محمدبن علی بن احمدبن یوسف و احمدبن محمدبن علی بن احمد... شود. او راست : شکوی الدمع المهراق من سهام قسی الفراق و عقودالجمان فی وصف نبذة من الغلمان .

معنی احمد- ترجمه احمد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد احمد اینجا را کلیک کنید

هم معنی احمد


ترجمه احمد

فاروق احمدخان لغاریر: Farugh Ahmed Khan Lagharir
احمدعلی: Ahmad Ali
احمدرضا: Ahmad Reza
احمد: Ahmed
احمد چلابی: Ahmed Chalabi


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه احمد


کف احمد ز آن نظر مخدوش گشت *** بحر او از مهر کف پر جوش گشت‏
مه همه کف است معطى نور پاش *** ماه را گر کف نباشد گو مباش‏
احمد ار بگشاید آن پر جلیل *** تا ابد بى‏هوش ماند جبرئیل‏
چون گذشت احمد ز سدره و مرصدش *** و ز مقام جبرئیل و از حدش‏
گفت او را هین بپر اندر پى‏ام *** گفت رو رو من حریف تو نى‏ام‏
باز گفت او را بیا اى پرده سوز *** من به اوج خود نرفتستم هنوز
گفت بیرون زین حد اى خوش فر من *** گر زنم پرى بسوزد پر من‏
حیرت اندر حیرت آمد این قصص *** بى‏هشى خاصگان اندر اخص‏
بى‏هشیها جمله اینجا بازى است *** چند جان دارى که جان پردازى است‏
جبرئیلا گر شریفى و عزیز *** تو نه‏اى پروانه و نه شمع نیز


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمد حلاّبی . فقیهی است ..

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمد جیلی اصفهبدی .وی دو شرح صغیر و کبیر بر العزی فی التصریف عزالدین ابوالفضایل ابراهیم بن عبدالوهاب زنجانی نوشته است .

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمد حنفی . رجوع به ابن عربشاه شهاب الدین ... شود. و نیز او راست : عنقودالنصیحة و منظومه ٔ مرآةالادب فی المعانی و البیان و غرةالسیر فی دول الترک و التتر.

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمد حنفی . او راست : کنزالفتاوی و مجمعالفتاوی حنفی .

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمد خلال بغدادی ، مکنی به ابوبکر حنبلی . او راست : کتاب جامعالعلوم احمدبن حنبل . وفات او311 هَ .ق . بوده است .

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمد خوارزمی . رجوع به برقی ابوبکر... شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: