مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی احمد


معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابوالعباس . رجوع به احمدبن عبدالسید اربلی شود.

معنی احمد- ترجمه احمد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد احمد اینجا را کلیک کنید

هم معنی احمد


ترجمه احمد

فاروق احمدخان لغاریر: Farugh Ahmed Khan Lagharir
احمدعلی: Ahmad Ali
احمدرضا: Ahmad Reza
احمد: Ahmed
احمد چلابی: Ahmed Chalabi


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه احمد


بعد از آن سوگند داد او جمله را *** تا که غمازى نگوید ماجرا
راى آن کودک بچربید از همه *** عقل او در پیش مى‏رفت از رمه‏
آن تفاوت هست در عقل بشر *** که میان شاهدان اندر صور
زین قبل فرمود احمد در مقال *** در زبان پنهان بود حسن رجال‏
عقول خلق متفاوت است در اصل فطرت و نزد معتزله متساوى است و تفاوت عقول از تحصیل علم است‏ ***
اختلاف عقلها در اصل بود *** بر وفاق سنیان باید شنود
بر خلاف قول اهل اعتزال *** که عقول از اصل دارند اعتدال‏
تجربه و تعلیم بیش و کم کند *** تا یکى را از یکى اعلم کند
باطل است این ز انکه راى کودکى *** که ندارد تجربه در مسلکى‏
بردمید اندیشه‏اى ز آن طفل خرد *** پیر با صد تجربه بویى نبرد


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابوالعباس . رجوع به احمدبن علی بن موسی بن ارفع... شود.

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ] (اِخ ) ابوالعباس . رجوع به احمدبن عبداﷲ... شود.

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ] (اِخ ) ابوالعباس . رجوع به احمدبن صالح ... شود.

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابوالعباس . رجوع به احمدبن عبدالسلام کواری شود.

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابوالعباس . رجوع به احمدبن عبدالعزیز فهری ... شود.

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابوالعباس . رجوع به احمدبن خلیل خوئی ... شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: