مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اجه اووه سی


معنی اجه اووه سی

اجه اووه سی . [ ] (اِخ ) در جانب پشت بولایر موضعی است که به نام فاتح آن اجه بک موسوم شده است . (قاموس الاعلام ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اجه اووه سی اینجا را کلیک کنید

هم معنی اجه اووه سی


ترجمه اجه اووه سی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اجه اووه سیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اجواب

اجواب . [ اَج ْ ] (ع اِ) ج ِ جوب .

معنی اجه

اجه . [اِج ْ ج َ ] (هندی ، اِ) بهندی قصب السکر است . نیشکر.

معنی اجه بک

اجه بک . [ ] (اِخ ) یکی از رجال و مشاهیر قضات عثمانی بدربار سلطان اورخان غازی . او بمعیت شهزاده سلیمان پاشا به روم ایلی شد و بولایر و نواحی اطراف آن را فتح کرد و سپس بهمراهی غازی فاضل بفتح کلی بولی ما

معنی اجنقان

اجنقان . [ اَ ن ِ ] (اِخ ) آجنقان . قریه ای است از قرای سرخس که به زبان محلی اجنگان و آجنگان گویند. (مراصد الأطلاع ).

معنی اجهزه

اجهزه . [ اَ هَِ زَ ] (ع اِ) ج ِ جهاز.

معنی اجهل

اجهل . [ اَ هََ ] (ع ن تف ) نادان تر. - امثال : اجهل من حمار . اجهل من فراشة . اجهل من قاضی جُبّل . (مجمع الأمثال میدانی ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<