مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اجدع


معنی اجدع

اجدع . [ اَ دَ ] (اِخ ) پدر مسروق که از کبار تابعیان است و عمربن الخطاب نام او بگردانید و عبدالرحمان نام داد.

معنی اجدع- ترجمه اجدع برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اجدع اینجا را کلیک کنید

هم معنی اجدع


ترجمه اجدع


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اجدعمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اجدلی

اجدلی . [ اَ دَ لی ی ] (ع اِ) اجدل . چرغ . صقر. چرخ . شاهین .

معنی اجدف

اجدف .[ اَ دُ ] (اِخ ) یا اَجدُث یا اَحدُث . موضعی است .

معنی اجدب

اجدب . [ اَ دُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ جدب و اَجدَب .

معنی اجدی

اجدی . [ اَ دا ] (ع ن تف ) انفع: اَجدی من الغیث فی اوانه .

معنی اجذار

اجذار. [ اِ ] (ع مص ) از بیخ برکندن .

معنی اجذاذ

اجذاذ. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ جَذّ.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: