مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اثول


معنی اثول

اثول . [ اُ ] (اِخ ) موضعی است در خوزستان که ذکر آن در فتوح اسلام آمده است . (معجم البلدان ) (مراصد).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اثول اینجا را کلیک کنید

هم معنی اثول


ترجمه اثول


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اثولمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اثیداء

اثیداء. [ اُ ث َ ] (اِخ )محلی است به بازار عکاظ. (معجم البلدان ) (مراصد).

معنی اثوم

اثوم . [ اَ ] (ع ص ) گناهکار. اَثیم . || دروغگوی . دروغزن . (مهذب الاسماء).

معنی اثور

اثور. [ اُ ] (ع اِ) ج ِ اَثر و اِثر و اَثَر.

معنی اثیر

اثیر. [ اُ ث َ ] (ع اِ مصغر) مصغر اَثَر.

معنی اثویاء

اثویاء. [ اَث ْ ] (ع ص ، اِ) ج ِ ثَوی ّ.

معنی اثیر

اثیر. [ اُ ث َ ] (اِخ ) جدّ مغیرةبن جمیل . و این مغیره شیخ ابوسعید اشج ّ بود. (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: