مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اتون


معنی اتون

اتون . [ اَت ْ تو / اَ ] (معرب ، اِ) (معرب از فارسی ) تون . گلخن . آتون . (زمخشری ). گلخن گرمابه . || تنور گچ پز و نان پز. کوره ٔ آهک پزان . || آتشدان آهنین . || الأتون ...یستعار لما یطبخ فیه الاَّجر و یقال له بالفارسیة خمدان و تونق و اشوزن . (المغرب مطرزی ). ج ، اُتن ، اتاتین . اتونی بمعنی گلخن تاب منسوب بدانست . (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اتون اینجا را کلیک کنید

هم معنی اتون

آغا: 1 خادم 2 خصی، خواجه 3 بی‌بی، بیگم، خاتون 4 زن، زوجه و آقا، ارباب
مخدره : اسم 1 بانو، پرده‌نشین، خاتون، خانم، مستور، مستوره، نهفته‌رو 2 تخدیرکننده
بیگم : 1 بانو، بی‌بی، خاتون، خانم و بیگ 2 ملکه مادر
خاتون : 1 بانو، کدبانو 2 بی‌بی، بیگم، خانم، مخدره و آقا 3 همسر، زن‌اصیل، شریفه 4 کنیز، کلفت، خادمه
خادمه : پرستار، کلفت، کنیز، مستخدمه و بی‌بی، خاتون، مخدومه


ترجمه اتون

باتون: baton
زبیده خاتون: Zobeydeh Khatun
سارهخاتون: Sareh Khatun
فاطمهخاتون: Fatemeh Khatun
خاتون: Khatun


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اتون


شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: