مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابویعقوب


معنی ابویعقوب

ابویعقوب . [ اَ بو ی َ ] (اِخ ) یوسف الثانی . پنجمین از موحدین (611 - 620 هَ . ق .).

معنی ابویعقوب- ترجمه ابویعقوب برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابویعقوب اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابویعقوب


ترجمه ابویعقوب


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابویعقوبمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابویعلی

ابویعلی . [ اَ بو ی َ ؟ ] (اِخ ) ابن قلانسی . رجوع به حمزةبن اسدبن علی بن محمد تمیمی ... و رجوع به ابن القلانسی ... شود.

معنی ابویعقوب

ابویعقوب . [ اَ بو ی َ ] (اِخ ) یوسف بن یونس محدث است . او از مالک و از او اسماعیل بن متوکل روایت کند.

معنی ابویعقوب

ابویعقوب . [ اَ بو ی َ ] (اِخ ) یوسف بن علی بن محمد جرجانی . رجوع به یوسف ... شود.

معنی ابویعقوب

ابویعقوب . [ اَ بو ی َ ] (اِخ ) یوسف بن ناصرالدین ابومنصور سبکتکین . برادر محمود غزنوی : امیر و بار خدای ملوک ابویعقوب معین دین هدی یوسف بن ناصردین . فرخی . رجوع به یوسف ... شود.

معنی ابویعلی

ابویعلی . [ اَ بو ی َ ؟ ] (اِخ ) ابن هَبّاریّه . محمدبن محمدبن صالح هاشمی عباسی . شاعر مداح خواجه نظام الملک . رجوع به ابن هباریة... و رجوع به محمدبن محمدبن صالح ... شود.

معنی ابویعقوب

ابویعقوب . [اَ بو ی َ ] (اِخ ) یوسف بن یعقوب الضبعی البصری . صاحب السلعة. محدث است و یزیدبن سنان از او روایت کند.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان: