مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابونعامة


معنی ابونعامة

ابونعامة. [ اَ ن َ م َ ] (اِخ ) شیبةبن نعامة الضبی . محدث است .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابونعامة اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابونعامة


ترجمه ابونعامة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابونعامةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابونعامة

ابونعامة. [ اَ ن َ م َ ] (اِخ ) قیس بن عبایة الحنفی . محدث است . و جریری از وی روایت کند.

معنی ابونعامة

ابونعامة. [ اَ ن َ م َ ] (اِخ ) نام یکی از سرداران خوارج .

معنی ابونعامة

ابونعامة. [ اَ ن َ م َ ](اِخ ) العدوی . عمروبن عیسی . رجوع به عمرو... شود.

معنی ابونضیره

ابونضیره . [ اَ ن َ رَ ] (اِخ ) مسلم بن عبید واسطی . رجوع به مسلم بن عبید... شود.

معنی ابونعیم

ابونعیم . [ اَ ن ُ ع َ ] (ع اِ مرکب ) نان سپید. حواری . (منتهی الارب ) (السامی فی الاسامی ). نان میده . (مهذب الاسماء). || کرکی . (المزهر سیوطی ) (المرصع ابن اثیر جزری ).

معنی ابونعامة

ابونعامة. [ اَ ن َ م َ ] (اِخ ) الحنفی . قیس بن عبایة. محدث است و جریری از وی روایت کند.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: