مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابومنجوج


معنی ابومنجوج

ابومنجوج . [ اَ م َ ] (اِخ ) نام قریه ای به مصر در خره ٔ بحیره نزدیک اسکندریه . (مراصدالاطلاع ).

معنی ابومنجوج- ترجمه ابومنجوج برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابومنجوج اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابومنجوج


ترجمه ابومنجوج


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابومنجوجمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابومنصور

ابومنصور.[ اَ م َ ] (اِخ ) یا بومنصور. از این شاعر در لغت نامه ٔ اسدی این بیت برای کلمه ٔ واق واق شاهد آمده است : نه واق واق و نه عنقای مغربیم بگیر (؟) نه هم بنوع زرافه نه کرگ دزواریم (؟).

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) بنا بر نقلی کنیت ابن سَلاّر ملک العادل علی بن اسحاق وزیر ظافر عبیدی صاحب مصر است . رجوع به ابن سَلاّر... شود.

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن ابی القاسم علی نوکی . ابوالفضل بیهقی در تاریخ خود آرد: در این تابستان [سال 422 هَ . ق .] بوالقاسم علی نوکی صاحب برید غزنین از خواجه بونصر مشکان درخواست تا فرزندان ویرا

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) رئیس خاندان معروف به آل منجم . رجوع به بنومنجم ... شود.

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) برادر پدر جدّ اتابکان لرستان . رجوع به حبط 2 ص 102 شود.

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن جهیر محمدبن فخرالدوله . رجوع به ابن جهیر عمیدالدوله شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter