مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابومنجوج


معنی ابومنجوج

ابومنجوج . [ اَ م َ ] (اِخ ) نام قریه ای به مصر در خره ٔ بحیره نزدیک اسکندریه . (مراصدالاطلاع ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابومنجوج اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابومنجوج


ترجمه ابومنجوج


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابومنجوجمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابومنبوذ

ابومنبوذ. [ اَ مَم ْ ] (اِخ ) قیس بن عریض . محدث است .

معنی ابومنجاب

ابومنجاب . [ اَ ؟ ] (ع اِ مرکب ) حمامه (؟). (المرصع).

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن ابی الفضل علی .

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن جهیر محمدبن فخرالدوله . رجوع به ابن جهیر عمیدالدوله شود.

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) بنا بر نقلی کنیت ابن سَلاّر ملک العادل علی بن اسحاق وزیر ظافر عبیدی صاحب مصر است . رجوع به ابن سَلاّر... شود.

معنی ابوملیل

ابوملیل . [ اَ م ُ ؟ ] (اِخ ) ابن عبداﷲ. صحابی است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: