مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابومنجاب


معنی ابومنجاب

ابومنجاب . [ اَ ؟ ] (ع اِ مرکب ) حمامه (؟). (المرصع).

معنی ابومنجاب- ترجمه ابومنجاب برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابومنجاب اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابومنجاب


ترجمه ابومنجاب


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابومنجابمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابومنازل

ابومنازل . [ اَ م َ / م ُ زِ ] (اِخ ) مثنی بن ماوی العبدی . محدث است .

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) رئیس خاندان معروف به آل منجم . رجوع به بنومنجم ... شود.

معنی ابومنجل

ابومنجل . [ اَ م ِ ج َ ] (ع اِ مرکب ) نوعی از مرغان آبی با منقار طویل مانند داس و منجل . (المرصع).

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) صاحب حبیب السیر گوید: در جمادی الاول سنه ٔ سبع و عشرین و خمسمائه (527 هَ . ق .). حسن گرگانی بر دست ابومنصور و ابراهیم خیرآبادی متوجه عالم ابدی گردید.

معنی ابومنصور

ابومنصور.[ اَ م َ ] (اِخ ) ابن بهرام بن خورشیدبن یزدیار. خال بهمنیار حکیم تلمیذ شیخ الرئیس بن سینا و ظاهراً او نیز یکی از فلاسفه ٔ عصر خویش بوده است و بهمنیار کتاب التحصیل خود را در منطق و حکمتین بنام

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن ابی القاسم علی نوکی . ابوالفضل بیهقی در تاریخ خود آرد: در این تابستان [سال 422 هَ . ق .] بوالقاسم علی نوکی صاحب برید غزنین از خواجه بونصر مشکان درخواست تا فرزندان ویرا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: