مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابومنازل


معنی ابومنازل

ابومنازل . [ اَ م َ / م ُ زِ ] (اِخ ) مثنی بن ماوی العبدی . محدث است .

معنی ابومنازل- ترجمه ابومنازل برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابومنازل اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابومنازل


ترجمه ابومنازل


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابومنازلمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوملیکة

ابوملیکة. [ اَ ؟ ک َ ] (اِخ ) قرشی . تیمی . زهیربن عبداﷲبن جدعان . صحابی است .

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابان حسیس (شاید جشنس )بن وریدبن کادبن مهابنداد حساس بن فروخ دادبن استادبن مهر حسیس (شاید جشنس ) بن یزدجرد. منجم ایرانی پدر بنومنجم یا آل منجم . رجوع به بنومنجم شود.

معنی ابومنجاب

ابومنجاب . [ اَ ؟ ] (ع اِ مرکب ) حمامه (؟). (المرصع).

معنی ابومنجل

ابومنجل . [ اَ م ِ ج َ ] (ع اِ مرکب ) نوعی از مرغان آبی با منقار طویل مانند داس و منجل . (المرصع).

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) بنا بر نقلی کنیت ابن سَلاّر ملک العادل علی بن اسحاق وزیر ظافر عبیدی صاحب مصر است . رجوع به ابن سَلاّر... شود.

معنی ابوملیل

ابوملیل . [ اَ م ُ ؟ ] (اِخ ) ابن عبداﷲ. صحابی است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter