مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوملیکه


معنی ابوملیکه

ابوملیکه . [ اَ ؟ ک َ ] (اِخ ) حطیئة. شاعر. جرول بن ایاس : کو خصیب و کو امیّه کو حطیئة کو کمیت اخطل و بشار برد آن شاعر اهل یَمَن . منوچهری . و رجوع به ابوملیکه جرول ... شود.

معنی ابوملیکه- ترجمه ابوملیکه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوملیکه اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوملیکه


ترجمه ابوملیکه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوملیکهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابومنصور

ابومنصور.[ اَ م َ ] (اِخ ) یا بومنصور. از این شاعر در لغت نامه ٔ اسدی این بیت برای کلمه ٔ واق واق شاهد آمده است : نه واق واق و نه عنقای مغربیم بگیر (؟) نه هم بنوع زرافه نه کرگ دزواریم (؟).

معنی ابومنبوذ

ابومنبوذ. [ اَ مَم ْ ] (اِخ ) قیس بن عریض . محدث است .

معنی ابوملیل

ابوملیل . [ اَ م ُ ؟ ] (اِخ ) ابن اعَزّ (؟) صحابی است .

معنی ابومنازل

ابومنازل . [ اَ م َ / م ُ زِ ] (اِخ ) مث