مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوملیکة


معنی ابوملیکة

ابوملیکة. [ اَ ؟ ک َ ] (اِخ ) قرشی . تیمی . زهیربن عبداﷲبن جدعان . صحابی است .

معنی ابوملیکة- ترجمه ابوملیکة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوملیکة اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوملیکة


ترجمه ابوملیکة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوملیکةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوملیکة

ابوملیکة. [ اَ ؟ ک َ ] (اِخ ) صحابی است . و شاید این صحابی همان حطیئه ٔ شاعر باشد.

معنی ابوملیکة

ابوملیکة. [ اَ ؟ ک َ ] (اِخ ) ذماری . صحابی است .

معنی ابوملیل

ابوملیل . [ اَ م ُ ؟ ] (اِخ ) ابن اعَزّ (؟) صحابی است .

معنی ابوملیل

ابوملیل . [ اَ م ُ ؟ ] (اِخ ) سلیک بن اعر (؟). صحابی است .

معنی ابوملک

ابوملک . [ اَ ؟ ] (اِخ ) الأعرج . او را سی ورقه شعر است . (ابن الندیم ).

معنی ابوملیکه

ابوملیکه . [ اَ ؟ ک َ ] (اِخ ) حطیئة. شاعر. جرول بن ایاس : کو خصیب و کو امیّه کو حطیئة کو کمیت اخطل و بشار برد آن شاعر اهل یَمَن . منوچهری . و رجوع به ابوملیکه جرول ... شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter