مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوملیکة


معنی ابوملیکة

ابوملیکة. [ اَ ؟ ک َ ] (اِخ ) صحابی است . و شاید این صحابی همان حطیئه ٔ شاعر باشد.

معنی ابوملیکة- ترجمه ابوملیکة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوملیکة اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوملیکة


ترجمه ابوملیکة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوملیکةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوملیل

ابوملیل . [ اَ م ُ ؟ ] (اِخ ) ابن عبداﷲ. صحابی است .

معنی ابوملیکه

ابوملیکه . [ اَ ؟ ک َ ] (اِخ ) حطیئة. شاعر. جرول بن ایاس : کو خصیب و کو امیّه کو حطیئة کو کمیت اخطل و بشار برد آن شاعر اهل یَمَن . منوچهری . و رجوع به ابوملیکه جرول ... شود.

معنی ابومنجل

ابومنجل . [ اَ م ِ ج َ ] (ع اِ مرکب ) نوعی از مرغان آبی با منقار طویل مانند داس و منجل . (المرصع).

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (ع اِ مرکب )شهد. (مهذب الاسماء) (السامی فی الاسامی ) (المرصع).

معنی ابومناد

ابومناد. [ اَ ؟ ] (اِخ )بادیس بن منصوربن بلکین بن زیری حمیری صنهاجی . پدر معزبن بادیس . حاکم افریقیه از دست حاکم نصیرالدوله ٔ عبیدی (386 - 406 هَ . ق .). و رجوع به بادیس ... شود.

معنی ابوملیل

ابوملیل . [ اَ م ُ ؟ ] (اِخ ) ابن ازعر (؟)بن زیدبن عطاف . صحابی است . او بدر و احد را دریافت .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: