مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوملیل


معنی ابوملیل

ابوملیل . [ اَ م ُ ؟ ] (اِخ ) ابن اعَزّ (؟) صحابی است .

معنی ابوملیل- ترجمه ابوملیل برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوملیل اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوملیل


ترجمه ابوملیل


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوملیلمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابان حسیس (شاید جشنس )بن وریدبن کادبن مهابنداد حساس بن فروخ دادبن استادبن مهر حسیس (شاید جشنس ) بن یزدجرد. منجم ایرانی پدر بنومنجم یا آل منجم . رجوع به بنومنجم شود.

معنی ابوملیکة

ابوملیکة. [ اَ ؟ ک َ ] (اِخ ) صحابی است . و شاید این صحابی همان حطیئه ٔ شاعر باشد.

معنی ابوملیکة

ابوملیکة. [ اَ ؟ ک َ ] (اِخ ) جرول بن ایاس عبسی یا عنبسی معروف به حطیئه شاعر عرب متوفی 59 هَ . ق .

معنی ابوملیح

ابوملیح . [ اَ م َ ] (اِخ ) صبیح مدینی . محدث و ثقه است .

معنی ابوملیکة

ابوملیکة. [ اَ ؟ ک َ ] (اِخ ) قرشی . تیمی . زهیربن عبداﷲبن جدعان . صحابی است .

معنی ابومنصور

ابومنصور.[ اَ م َ ] (اِخ ) یا بومنصور. از این شاعر در لغت نامه ٔ اسدی این بیت برای کلمه ٔ واق واق شاهد آمده است : نه واق واق و نه عنقای مغربیم بگیر (؟) نه هم بنوع زرافه نه کرگ دزواریم (؟).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: