مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوملیل


معنی ابوملیل

ابوملیل . [ اَ م ُ ؟ ] (اِخ ) سلیک بن اعر (؟). صحابی است .

معنی ابوملیل- ترجمه ابوملیل برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوملیل اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوملیل


ترجمه ابوملیل


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوملیلمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوملیل

ابوملیل . [ اَ م ُ ؟ ] (اِخ ) ابن ازعر (؟)بن زیدبن عطاف . صحابی است . او بدر و احد را دریافت .

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) رئیس خاندان معروف به آل منجم . رجوع به بنومنجم ... شود.

معنی ابومنبوذ

ابومنبوذ. [ اَ مَم ْ ] (اِخ ) قیس بن عریض . محدث است .

معنی ابومناد

ابومناد. [ اَ ؟ ] (اِخ )بادیس بن منصوربن بلکین بن زیری حمیری صنهاجی . پدر معزبن بادیس . حاکم افریقیه از دست حاکم نصیرالدوله ٔ عبیدی (386 - 406 هَ . ق .). و رجوع به بادیس ... شود.

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (ع اِ مرکب )شهد. (مهذب الاسماء) (السامی فی الاسامی ) (المرصع).

معنی ابوملیکة

ابوملیکة. [ اَ ؟ ک َ ] (اِخ ) جرول بن ایاس عبسی یا عنبسی معروف به حطیئه شاعر عرب متوفی 59 هَ . ق .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: