مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوملک


معنی ابوملک

ابوملک . [ اَ ؟ ] (اِخ ) الأعرج . او را سی ورقه شعر است . (ابن الندیم ).

معنی ابوملک- ترجمه ابوملک برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوملک اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوملک


ترجمه ابوملک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوملکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوملعون

ابوملعون . [ اَ م َ ] (ع اِ مرکب ) استر. بغل . قاطر.

معنی ابوملیح

ابوملیح . [ اَ م َ ] (ع اِ مرکب ) رجوع به ابوالملیح شود.

معنی ابومناد

ابومناد. [ اَ ؟ ] (اِخ )بادیس بن منصوربن بلکین بن زیری حمیری صنهاجی . پدر معزبن بادیس . حاکم افریقیه از دست حاکم نصیرالدوله ٔ عبیدی (386 - 406 هَ . ق .). و رجوع به بادیس ... شود.

معنی ابوملیح

ابوملیح . [ اَ م َ ] (اِخ ) صبیح مدینی . محدث و ثقه است .

معنی ابومکیة

ابومکیة. [ اَ م َک ْ کی ی َ ] (اِخ ) فرزدق و این کنیت دیگر اوست و از آنرو وی را ابومکیّه گویند که او را دختری مسماة بمکیّه بوده است .

معنی ابوملیکة

ابوملیکة. [ اَ ؟ ک َ ] (اِخ ) قرشی . تیمی . زهیربن عبداﷲبن جدعان . صحابی است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: