مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابومعاویة


معنی ابومعاویة

ابومعاویة. [ اَ م ُ ی َ ] (اِخ ) العیشی . رجوع به یزیدبن زریع ابومعاویه ... شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابومعاویة اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابومعاویة


ترجمه ابومعاویة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابومعاویةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابومعاویة

ابومعاویة. [ اَم ُ ی َ ] (اِخ ) عبداﷲبن معاویة الزبیری . محدث است .

معنی ابومعاویة

ابومعاویة. [ اَ م ُ ی َ ] (اِخ ) مسعده . محدث است .

معنی ابومعاویة

ابومعاویة. [ اَ م ُ ی َ ] (اِخ ) غسان بن مفضل العلاء. محدث است و از بشربن مفضل روایت کند.

معنی ابومعاویة

ابومعاویة. [ اَ م ُ ی َ ] (اِخ ) عبدالملک بن مهران . محدث است .

معنی ابومعافا

ابومعافا. [ اَ ؟ ] (ع اِ مرکب ) کامخ . (المرصع).

معنی ابومعاذ

ابومعاذ. [ اَ م ُ ] (اِخ ) نعیم تمیمی . از روات است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: