مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابومعان


معنی ابومعان
ابومعان . [ اَ ؟ ] (اِخ ) ابن سیربن . از روات است و عماربن سیف از او روایت کند.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 

مطالب نزدیک به این موضوع: