مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابومعان


معنی ابومعان

ابومعان . [ اَ ؟ ] (اِخ ) ابن سیربن . از روات است و عماربن سیف از او روایت کند.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابومعان اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابومعان


ترجمه ابومعان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابومعانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابومعاذ

ابومعاذ. [ اَ م ُ ] (اِخ ) نعیم تمیمی . از روات است .

معنی ابومعاویة

ابومعاویة. [ اَ م ُ ی َ ] (اِخ ) حسان بن نوح . محدث است .

معنی ابومعاذ

ابومعاذ. [ اَ م ُ ] (اِخ ) یاسین الزیّات . از روات است .

معنی ابومعاذ

ابومعاذ. [ اَ م ُ ] (اِخ ) مولی البراء. راوی است .

معنی ابومعاویة

ابومعاویة. [ اَ م ُ ی َ ] (اِخ ) سفیان بن حبیب محدث است .

معنی ابومعاذ

ابومعاذ. [ اَ م ُ ] (اِخ ) فضل بن خلف النحوی . او راست : کتاب معانی القرآن . (ابن الندیم ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: