مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابومروان


معنی ابومروان

ابومروان . [ اَ م َرْ ] (اِخ ) عبدالملک بن احمد وزیر. متوفی 493 هَ . ق . او راست : کتاب تاریخ ابی مروان و آن تاریخی است مرتب بر سنین از وفات علی علیه السلام . (کشف الظنون ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابومروان اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابومروان


ترجمه ابومروان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابومروانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابومروان

ابومروان . [ اَ م َرْ ] (اِخ ) عبدالملک بن محمدبن مروان ، معروف به ابن زهر.

معنی ابومری

ابومری . [ اَ ؟ ] (اِخ ) قطن بن عبداﷲ. محدث است .

معنی ابومروان

ابومروان . [ اَ م َرْ ] (اِخ ) عبدالملک بن محمدبن مروان ، معروف به ابن زهر. رجوع به ابن زهر شود.

معنی ابومروان

ابومروان . [ اَ م َرْ ] (اِخ ) عبدالملک بن ابراهیم . محدث است و محمدبن حرب واسطی از وی روایت کند.

معنی ابومروان

ابومروان . [اَ م َرْ ] (اِخ ) یحیی بن زکریا الغسانی . محدث است .

معنی ابومروان

ابومروان .[ اَ م َرْ ] (اِخ ) جبلةبن رواد العتکی . محدث است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: