مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوقرصافه


معنی ابوقرصافه

ابوقرصافه . [ اَ ق ِ ف َ ] (اِخ ) جندرةبن خیشنةبن نفیر الکنانی . صحابی است . و مسکن وی بفلسطین یا ارض تهامه بوده است .

معنی ابوقرصافه- ترجمه ابوقرصافه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوقرصافه اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوقرصافه


ترجمه ابوقرصافه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوقرصافهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوقره

ابوقره . [ اَ ق ُرْ رَ ] (اِخ ) عسل بن سفیان . محدث است .

معنی ابوقریش

ابوقریش . [ اَ ق ُ رَ ] (اِخ ) نام قریه ای است به یک فرسنگی واسط در راه صعید، بر ساحل نهر قریش .

معنی ابوقزاره

ابوقزاره . [ اَ ؟ ] (ع اِ مرکب ) مارماهی . جرّی . (المرصع).

معنی ابوقریش

ابوقریش . [ اَ ق ُ رَ ] (اِخ ) عبداﷲبن غالب الحدانی . محدث است .

معنی ابوقره

ابوقره . [ اَ ق ُرْ رَ ] (اِخ ) سعیدبن صدقه . محدث است و حمادبن زید از او روایت کند.

معنی ابوقره

ابوقره . [ اَ ق ُرْ رَ ] (اِخ ) عبیدبن قیس والد مغیرةبن ابی قره . تابعی است . او از انس و از او یحیی بن سعید روایت کند.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter