مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوفروة


معنی ابوفروة

ابوفروة. [ اَ ف َ وَ ] (اِخ ) الکبیر عروةبن حارث الهمدانی . محدث است و از ابی عمرو الشیبانی و ابن الاحوص و شعبی روایت کند.

معنی ابوفروة- ترجمه ابوفروة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوفروة اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوفروة


ترجمه ابوفروة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوفروةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوفزعة

ابوفزعة. [ اَ ؟ ] (اِخ ) تابعی و از موالی است . او از عبداﷲبن عمر و از او معروف بن سوید روایت کند.

معنی ابوفروة

ابوفروة. [ اَف َ وَ ] (اِخ ) مولی عبدالرحمن بن هشام . او بزمان رسول صلوات اﷲ علیه مسلمانی گرفت و صحبت او مشکوک است .

معنی ابوفسیله

ابوفسیله . [ اَ ف َ ل َ ] (اِخ ) صحابی است .

معنی ابوفرعون

ابوفرعون . [ اَ ف ِ ع َ ] (اِخ ) الشاسی ، مملوک . او را سی ورقه شعر است .

معنی ابوفروة

ابوفروة. [ اَ ف َ وَ ] (اِخ ) حدیر اسلمی . صحابی است . و یونس بن میسره از او روایت کند.

معنی ابوفغواء

ابوفغواء. [ اَ ف َ وا ] (اِخ ) علقمةبن فغواء. صحابی است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: