مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوعبدا


معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ](اِخ ) جلیس . جعفربن ربیعه . از ابی برده روایت کند.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوعبدا اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوعبدا


ترجمه ابوعبدا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوعبدامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) حسن بن ایّوب حضرمی . محدّث است و عصام بن خالد از او روایت کند.

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) حسن بن احمد زعفرانی . رجوع به زعفرانی ... شود.

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) جیهانی . رجوع به ابوعبداﷲ محمدبن احمد جیهانی شود.

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) جعفربن محمدبن احمد دوریستی . فقیه شیعی . رجوع به ابوعبداﷲ دوریستی ... شود.

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) حسن بن صالح بن مسلم بن حی . محدّث است .

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) جعفربن زیاد الاحمر. محدّث است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: