مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوعبدا


معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر اصبحی یمانی . امام مالکیان . یکی از ائمه ٔ اربعه ٔ اهل سنت و جماعت . رجوع به مالک ... شود.

معنی ابوعبدا- ترجمه ابوعبدا برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوعبدا اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوعبدا


ترجمه ابوعبدا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوعبدا



مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) محمد. یکی از وزرای مأمون خلیفه بود. رجوع بدستورالوزرای خوندمیر شود.

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) مالینی ، احمدبن عبدالرحمن بن نصر، یکی از مشایخ متصوفه از مردم مالان قریه ای بدو فرسنگی هرات و او جامع علوم ظاهر و باطن بود و با شیخ عمو بزیارت خانه شده است . و در

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) محمدبن ابراهیم بن خلف . رجوع به محمد... شود.

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) کاتب مهدی عباسی . یکی از بلغای زبان عرب . (ابن الندیم ).

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) کلثومی . محمدبن عبدالملک . رجوع به محمد... شود.

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) کعب بن مالک . صحابی است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: