مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوعبدا


معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ](اِخ ) کهمس بن الحسن القیسی . رجوع به کهمس ... شود.

معنی ابوعبدا- ترجمه ابوعبدا برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوعبدا اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوعبدا


ترجمه ابوعبدا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوعبدامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) کدخدای بکتغدی . رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص 220 شود.

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) المثنی بن صباح . از عمروبن شعیب روایت کند.

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) محمدبن ابراهیم بن جماعه . رجوع به ابن جماعه بدرالدین ابوعبداﷲ.... شود.

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) ماهانی . محمدبن عیسی . عالم ریاضی مهندس . او راست : رساله ای در عروض کواکب و رساله ای در نسبت . و کتابی در 26 شکل از مقاله ٔ اولی اقلیدس .

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَع َ دِ ل ل ] (اِخ ) محتسب . حسین بن احمدبن محمدبن زکریا. معروف به شیعی . یکی ا ز دهات رجال ازمردم صنعای یمن . و او به بصره یا شهری دیگر از عراق محتسب بود. و سپس طریقت اسماعیلیان گرفت و از

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) محمدبن ابراهیم بن حبیب فزاری . رجوع به بفزاری ... شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: