مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوعبدالرحمن


معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) عبیدبن شوذب . تابعی است .

معنی ابوعبدالرحمن- ترجمه ابوعبدالرحمن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوعبدالرحمن اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوعبدالرحمن


ترجمه ابوعبدالرحمن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوعبدالرحمنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) عبداﷲبن کعب . رجوع به عبداﷲ... شود.

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) عبداﷲبن همام السلولی . رجوع به عبداﷲ شود.

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) عثمان بن حصین بن علان . تابعی است . حکم بن موسی از ثور و ثور از او روایت کند.

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) عبداﷲبن لهیعةبن عقبةبن لهیعه . رجوع به عبداﷲ... شود.

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) فهری قرشی . عبد یا یزیدبن انیس یا کرزبن ثعلبه . صحابی است و غزوه ٔ حنین را دریافته است .

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ )عبیداﷲبن محمدبن عمر. تابعی است و از این رو که مادر او عائشه نام داشت به عبیداﷲبن عائشه معروف است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: