مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوعبدالرحمن


معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) غیاث بن ابراهیم الکوفی . از روات و متروک الحدیث است .

معنی ابوعبدالرحمن- ترجمه ابوعبدالرحمن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوعبدالرحمن اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوعبدالرحمن


ترجمه ابوعبدالرحمن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوعبدالرحمنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) محمدبن فضیل بن هلال بن سباق . محدث است .

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ )محمدبن عبداﷲبن محمد عتقی . رجوع َ به محمد... شود.

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ )محمدبن عبیداﷲ العرزمی . محدث و متروک الحدیث است .

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) کندی . وی درشمار شامیان است و از کثیربن مره حدیث شنیده است .

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) قاسم بن عبدالرحمن . مولی عبدالرحمن بن یزیدبن معاویةبن ابی سفیان . تابعی است .

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) محمدبن حسین سلمی نیشابوری . رجوع به ابوعبدالرحمن سلمی نیشابوری ... شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: