مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوعبدالرحمن


معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) فیروز دیلمی . صحابی است . رجوع به فیروز... شود.

معنی ابوعبدالرحمن- ترجمه ابوعبدالرحمن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوعبدالرحمن اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوعبدالرحمن


ترجمه ابوعبدالرحمن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوعبدالرحمنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) محمدبن عبداﷲ الاموی . رجوع به محمد... شود.

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) محمدبن منذر حافظ هروی . رجوع به محمد... شود.

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) محمدبن فضیل بن غزوان ضبّی بالولاء رجوع به محمد... شود.

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ )عثمان بن عبدالرحمن الطرائفی الحرّانی . تابعی است .

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) کندی . وی درشمار شامیان است و از کثیربن مره حدیث شنیده است .

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ](اِخ ) علی بن حسن شقیق خراسانی . از روات حدیث است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: