مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوطواله


معنی ابوطواله

ابوطواله . [ اَ طُ ل َ ] (اِخ ) عبداﷲبن عبدالرحمن بن معمر یا یعمربن حزم انصاری . از روات حدیث است .

معنی ابوطواله- ترجمه ابوطواله برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوطواله اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوطواله


ترجمه ابوطواله


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوطوالهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوطیب

ابوطیب . [ اَ طَی ْ ی ِ ] (اِخ ) طاهربن علی جرجانی . در فهرست شیخ منتجب الدین آمده است : که وی از فقها و شیعی است و به سال 575 هَ . ق . درگذشته است .

معنی ابوطیب

ابوطیب . [ اَ طَی ْ ی ِ ] (اِخ ) ابن سلمه . یکی از فقهای شافعیه است . (ابن الندیم ).

معنی ابوطیب

ابوطیب . [ اَ طَی ْ ی ِ ] (اِخ ) ابراهیم بن محمود آقسرائی . رجوع به ابراهیم ... شود.

معنی ابوطلیحه

ابوطلیحه . [ اَ طُ ل َ ح َ ] (اِخ ) بقولی کنیت قیس بن عاصم است .

معنی ابوطلحة

ابوطلحة. [ اَ طَ ح َ ] (اِخ ) یحیی بن طلحه . او از جد خود ابوامامه سعیدبن جمحان روایت کند.

معنی ابوطلیب

ابوطلیب . [ اَ طُ ل َ ] (اِخ ) مولی انس بن مالک انصاری . او از انس روایت کند.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: