مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوطاهر


معنی ابوطاهر

ابوطاهر. [ اَ هَِ ] (اِخ ) شمس الدولةبن فخرالدوله ، از آل بویه فرمانفرمای همدان در 387 هَ . ق . رجوع به شمس الدوله ... شود.

معنی ابوطاهر- ترجمه ابوطاهر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوطاهر اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوطاهر


ترجمه ابوطاهر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوطاهرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوطاهر

ابوطاهر. [ اَ هَِ ] (اِخ )عبدالقاهربن طاهر بغدادی . رجوع به عبدالقادر شود.

معنی ابوطاهر

ابوطاهر. [ اَ هَِ ] (اِخ ) محمدبن محمدبن عبدالرشید سجاوندی . رجوع به محمد... شود.

معنی ابوطاهر

ابوطاهر. [ اَ هَِ ] (اِخ ) حسن بن احمدبن ابراهیم اسدی بالسی . او راست : جزئی در حدیث .

معنی ابوطاهر

ابوطاهر. [ اَ هَِ ] (اِخ ) محمدبن حسن السرفی ؟ مورخ . وفات او به سال 325 هَ . ق . بوده است . رجوع به ص 303 حبط ج 1 شود.

معنی ابوطاهر

ابوطاهر. [ اَ هَِ] (اِخ ) محمّدبن احمد فیشی . رجوع به محمد... شود.

معنی ابوطاهر

ابوطاهر. [ اَ هَِ ] (اِخ )حسن بن ابی سعید جنّابی قرمطی . رجوع به حسن ... شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter