مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوطاهر


معنی ابوطاهر

ابوطاهر. [ اَ هَِ ] (اِخ ) شمس الدولةبن فخرالدوله ، از آل بویه فرمانفرمای همدان در 387 هَ . ق . رجوع به شمس الدوله ... شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوطاهر اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوطاهر


ترجمه ابوطاهر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوطاهرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوطاهر

ابوطاهر. [ اَ هَِ ] (اِخ ) خاتونی .موفق الدوله ، کمال . یکی از ادباء و شعرای ایران بمائه ٔ پنجم ظاهراً از مردم ساوه و ویرا بمناسبت پیوستن بخدمت گوهر خاتون زوجه ٔ محمّدبن ملکشاه ، خاتونی خوانند. او راس

معنی ابوطاهر

ابوطاهر. [ اَ هَِ ] (اِخ ) عبداﷲبن احمد التبانی . رجوع به عبداﷲ... شود.

معنی ابوطاهر

ابوطاهر. [ اَ هَِ ] (اِخ ) حسن بن احمدبن ابراهیم اسدی بالسی . او راست : جزئی در حدیث .

معنی ابوطاهر

ابوطاهر. [ اَ هَِ ](اِخ ) کرخی . او راست : شرح تنبیه ابواسحاق شیرازی .

معنی ابوطاهر

ابوطاهر. [ اَ هَِ ] (اِخ ) محمدبن علی بن محمدبن علی . رجوع به محمد... شود.

معنی ابوطاهر

ابوطاهر. [ اَ هَِ] (اِخ ) محمّدبن احمد فیشی . رجوع به محمد... شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<