مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوروح


معنی ابوروح

ابوروح . [ اَ] (اِخ ) ثابت بن محمد اَرُزّی یا رُزّی . محدث است .

معنی ابوروح- ترجمه ابوروح برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوروح اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوروح


ترجمه ابوروح


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوروحمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوروح

ابوروح . [ اَ ] (اِخ ) سلام بن مسکین . محدث است .

معنی ابورؤبة

ابورؤبة. [ اَ رُءْ ب َ ] (اِخ )القریشی . محدث است و جامعبن مطر از او روایت کند.

معنی ابوروح

ابوروح . [ اَ ] (اِخ ) عون بن موسی . محدث است .

معنی ابوروح

ابوروح . [ اَ ] (اِخ ) عیسی هروی . رجوع به عیسی ... شود.

معنی ابوروح

ابوروح . [ اَ ] (اِخ ) قدامةبن عبداﷲ عامری . محدث است .

معنی ابورهم

ابورهم . [ اَ رُ ] (اِخ ) الغفاری کلثوم بن حصین . صحابی است . او در غزوه ٔ احد حضور داشت و دو بار رسول صلوات اﷲ علیه وی را بمدینه خلیفتی ِ خویش داد، یکی در عمرةالقضا و دیگری در فتح مکه . و بعضی نام او

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: