مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابورن


معنی ابورن

ابورن .[ اِ رُ ] (اِخ ) قومی ازجرمانیه ٔ گُل که میان رود موز و دیل سکنی گرفتند.

معنی ابورن- ترجمه ابورن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابورن اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابورن


ترجمه ابورن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابورنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابورقیه

ابورقیه . [ اَرُ ق َی ْ ی َ ] (اِخ ) تمیم الداری بن اوس . صحابی است .

معنی ابورواحه

ابورواحه . [ اَ رَ ح َ ] (اِخ ) یزیدبن ایهم . محدث است و صفوان بن ابی عمرو از وی روایت کند.

معنی ابورقاش

ابورقاش . [ اَ رَ ] (ع اِ مرکب ) نمر. (المزهر). پلنگ .

معنی ابورهم

ابورهم . [ اَ رُ ] (اِخ ) سباعی . رجوع به ابورهم احزاب ... شود.

معنی ابوروح

ابوروح . [ اَ] (اِخ ) ثابت بن محمد اَرُزّی یا رُزّی . محدث است .

معنی ابورؤبة

ابورؤبة. [اَ رُءْ ب َ ] (اِخ ) شدادبن عمران بصری . محدث است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: