مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابورفاعه


معنی ابورفاعه

ابورفاعه . [ اَرِ ع َ ] (اِخ ) عمارةبن وثیمةبن موسی بن الفرات الوشاء الفارسی الفسائی . محدث و مورخ . مولد او به مصر بوده و289 هَ . ق . درگذشته است . او راست : کتاب تاریخ .

معنی ابورفاعه- ترجمه ابورفاعه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابورفاعه اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابورفاعه


ترجمه ابورفاعه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابورفاعهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابورمله

ابورمله . [ اَ ؟ ل َ ] (اِخ ) عامر. محدث است .

معنی ابورشدین

ابورشدین . [ اَ رِ ] (اِخ ) کُرَیب بن ابرهه . محدث است .

معنی ابورکوه

ابورکوه . [اَ رَ وَ / رِ وَ/ رُ وَ ] (اِخ ) از خالدیین است و او راست : کتاب اخبار موصل . و رجوع به ابوزکوه شود.

معنی ابورفیق

ابورفیق . [ اَ رُ ف َ ] (اِخ ) محدث است .

معنی ابورن

ابورن .[ اِ رُ ] (اِخ ) قومی ازجرمانیه ٔ گُل که میان رود موز و دیل سکنی گرفتند.

معنی ابورهم

ابورهم . [ اَ رُ ] (اِخ ) ابن عبدالعزی . دومین شوی ام ّالمؤمنین میمونه پیش از تزویج با رسول اﷲ صلوات اﷲعلیه . رجوع به ص 148 حبیب السیر ج 1 شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter