مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابورشدین


معنی ابورشدین

ابورشدین . [ اَ رِ ] (اِخ ) کُرَیب بن ابرهه . محدث است .

معنی ابورشدین- ترجمه ابورشدین برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابورشدین اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابورشدین


ترجمه ابورشدین


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابورشدینمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابورقاد

ابورقاد. [ اَ رُ ] (اِخ ) شیخی از نخع.محدث است . او از علقمه و علقمه از علی روایت کند.

معنی ابورقاد

ابورقاد. [ اَ رُ ] (اِخ ) شُوَیس بن حیاش .محدث است و راوی خطبه ٔ مشهوره ٔ عتبةبن غزوان است .

معنی ابورفاعه

ابورفاعه . [ اَرِ ع َ ] (اِخ ) عمارةبن وثیمةبن موسی بن الفرات الوشاء الفارسی الفسائی . محدث و مورخ . مولد او به مصر بوده و289 هَ . ق . درگذشته است . او راست : کتاب تاریخ .

معنی ابورزین

ابورزین . [ اَ رَ ] (اِخ ) سلیمان بن قنة. محدث است .

معنی ابورکوه

ابورکوه . [اَ رَ وَ / رِ وَ/ رُ وَ ] (اِخ ) از خالدیین است و او راست : کتاب اخبار موصل . و رجوع به ابوزکوه شود.

معنی ابورفاعه

ابورفاعه . [ اَ رِ ع َ ] (اِخ ) مطیع. صحابی است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: