مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوحرب


معنی ابوحرب

ابوحرب . [ اَ ح َ ] (اِخ ) یا ابوحارث . طبیب مسعودبن یمین الدوله محمودبن سبکتکین غزنوی . قفطی گوید او در این علم ماهر بود و درحضرت سلطان تقرب داشت . و چون در امر عبدالرشید بن محمود مداخله ٔ نابجای کرده بود آنگاه که فرخ زادبن مسعود بسریر ملک نشست در سال 444 هَ . ق . او را بکشت .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوحرب اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوحرب


ترجمه ابوحرب


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوحربمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوحجیه

ابوحجیه . [ اَ ح ُ ج َی ْ ی َ ] (اِخ ) اجلح بن عبداﷲبن حجیه . محدث است .

معنی ابوحردبه

ابوحردبه . [ اَ ح َ دَ ب َ ] (اِخ ) یکی از دزدان مشهور عرب .

معنی ابوحسان

ابوحسان . [اَ ؟ ] (اِخ ) او با سلم به امر یحیی بن خالدبن برمک کتاب مجسطی را ترجمه و اصلاح کرده است . (ابن الندیم ).

معنی ابوحره

ابوحره . [ اَ ح ُرْ رَ ] (اِخ ) واصل بن عبدالرحمن بصری . محدث است و مسلم از او روایت کند.

معنی ابوحسبه

ابوحسبه . [ اَ ح ِ ب َ ] (اِخ ) مسلم شامی . تابعیست .

معنی ابوحسن

ابوحسن . [ اَ ح َ س َ ] (اِخ ) مازنی انصاری ، ابن عبد عمرو، و نام او کنیت اوست ، و بعضی گفته اند نام وی تمیم بن عمرو است . او صحابیست و عقبه و بدر را دریافته است و ذهبی گوید تا خلافت علی علیه السلام ب

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<