مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوحدی کوفی


معنی ابوحدی کوفی

ابوحدی کوفی . [ اَ ؟ ] (اِخ ) نام یکی از کاتبین مصاحف ، معاصر معتصم عباسی . (ابن الندیم ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوحدی کوفی اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوحدی کوفی


ترجمه ابوحدی کوفی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوحدی کوفی



مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوحزابه

ابوحزابه . [ اَ ح ُ ب َ ] (اِخ ) کنیت ولیدبن نهیک .

معنی ابوحردبه

ابوحردبه . [ اَ ح َ دَ ب َ ] (اِخ ) یکی از دزدان مشهور عرب .

معنی ابوحرب

ابوحرب . [ اَ ح َ ] (اِخ ) یا ابوحارث . طبیب مسعودبن یمین الدوله محمودبن سبکتکین غزنوی . قفطی گوید او در این علم ماهر بود و درحضرت سلطان تقرب داشت . و چون در امر عبدالرشید بن محمود مداخله ٔ نابجای کرد

معنی ابوحدره

ابوحدره . [ اَح ُ رَ ] (ع اِ مرکب ) نام مرغیست بحجاز. (المزهر).

معنی ابوحرام العکلی

ابوحرام العکلی . [ اَ ؟ ] (اِخ ) او را پنجاه ورقه شعر است . (ابن الندیم ).

معنی ابوحرب بن علاءا...

ابوحرب بن علاءالدوله . [ اَ ح َ ب ِ ن ِ ع َ ئِدْ دَ ل َ ] (اِخ ) محمدبن دشمن زیار ابن کاکویه . یکی از دیالمه ٔ آل کاکویه در نطنز.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<