مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوحدیر


معنی ابوحدیر

ابوحدیر. [ اَ ح ُ دَ ] (اِخ ) هرماس بن زیاد. صحابیست .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوحدیر اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوحدیر


ترجمه ابوحدیر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوحدیر



مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوحرب

ابوحرب . [ اَ ح َ ] (اِخ ) یا ابوحارث . طبیب مسعودبن یمین الدوله محمودبن سبکتکین غزنوی . قفطی گوید او در این علم ماهر بود و درحضرت سلطان تقرب داشت . و چون در امر عبدالرشید بن محمود مداخله ٔ نابجای کرد

معنی ابوحذر

ابوحذر. [ اَ ح َ ذَ ] (ع اِ مرکب ) آفتاب پرست . حربا. (منتهی الارب ). آفتاب گردک . پژمره .خور. مارپلاس . اسدالارض . حربایه . بوقلمون . ابوقلمون . خامالاون . افطح . || غراب . (المزهر). زاغ .

معنی ابوحره

ابوحره . [ اَ ح ُرْ رَ ] (اِخ ) واصل بن عبدالرحمن بصری . محدث است و مسلم از او روایت کند.

معنی ابوحسان

ابوحسان . [ اَ ؟ ](اِخ ) مقلدبن مسیب بن رافع. از امرای بنی عقیل ملقب به حسام الدوله صاحب موصل . رجوع به مقلدبن مسیب شود.

معنی ابوحرب بختیار

ابوحرب بختیار. [ اَ ح َ ب ِ ب َ ] (اِخ ) در یکی از مسمطهای منسوب به منوچهری دامغانی و نیز در قصیده ای منتسب بوی که ذوق سلیم مانند چند مسمط و قصیده ٔ دیگر ازانتساب آن به منوچهری ابا دارد ابوحرب بختیار

معنی ابوحدی کوفی

ابوحدی کوفی . [ اَ ؟ ] (اِخ ) نام یکی از کاتبین مصاحف ، معاصر معتصم عباسی . (ابن الندیم ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<