مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوحدره


معنی ابوحدره

ابوحدره . [ اَح ُ رَ ] (ع اِ مرکب ) نام مرغیست بحجاز. (المزهر).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوحدره اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوحدره


ترجمه ابوحدره


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوحدرهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوحزره

ابوحزره . [ اَ ح َ رَ ] (اِخ ) کنیت جریربن عطیه ، شاعر عرب متوفی به سال 111 هَ . ق .

معنی ابوحدیر

ابوحدیر. [ اَ ح ُ دَ ] (اِخ ) هرماس بن زیاد. صحابیست .

معنی ابوحذر

ابوحذر. [ اَ ح َ ذَ ] (ع اِ مرکب ) آفتاب پرست . حربا. (منتهی الارب ). آفتاب گردک . پژمره .خور. مارپلاس . اسدالارض . حربایه . بوقلمون . ابوقلمون . خامالاون . افطح . || غراب . (المزهر). زاغ .

معنی ابوحسان

ابوحسان . [ اَ ح َس ْ سا ] (ع اِ مرکب ) عقاب . (المزهر). ابوالحجاج . آله . دال من . ججا. شغواء. شهباز. شاهباز. کامیر. لخواء. || روغن . (مهذب الاسماء).

معنی ابوحجیه

ابوحجیه . [ اَ ح ُ ج َی ْ ی َ ] (اِخ ) اجلح بن عبداﷲبن حجیه . محدث است .

معنی ابوحبه

ابوحبه . [ اَ ح َب ْ ب َ ] (اِخ ) کنیت جماعتی از محدثین .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: