مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوحجار


معنی ابوحجار

ابوحجار. [ اَ ؟ ] (اِخ ) عبدالرحمن بن منصور الکلابی . یکی از فصحای عرب . (ابن الندیم ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوحجار اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوحجار


ترجمه ابوحجار


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوحجارمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوحبران

ابوحبران . [ اَ ح ِ ] (اِخ ) حمانی . نام مردی مشهور بزیبائی و جمال .

معنی ابوحره ٔ رقاشی

ابوحره ٔ رقاشی . [ اَح ُرْ رَ ی ِ رَ ] (اِخ ) اسم او حکیم یا حنیفه . محدثی ثقه است از مردم بصره و ابوداود از وی روایت کند.

معنی ابوحدره

ابوحدره . [ اَح ُ رَ ] (ع اِ مرکب ) نام مرغیست بحجاز. (المزهر).

معنی ابوحزره

ابوحزره . [ اَ ح َ رَ ] (اِخ ) کنیت جریربن عطیه ، شاعر عرب متوفی به سال 111 هَ . ق .

معنی ابوحبیب

ابوحبیب . [ اَ ح َ ] (ع اِ مرکب ) ماهی شور. (مهذب الاسماء). || بزغاله . بزیچه . || جدی بریان کرده شده . (منتهی الارب ).

معنی ابوحبه

ابوحبه . [ اَ ح َب ْ ب َ ] (اِخ ) کنیت جماعتی از محدثین .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: