مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوحامد


معنی ابوحامد

ابوحامد. [ اَ م ِ ] (اِخ ) ابن حسن شرقی نیشابوری . شاگرد مسلم است و ابن عدی و ابواحمد حاکم و برادر او عبداﷲ محمد و دیگران از وی روایت کنند. و شرقی نسبت به شرقیه محلتی از نیشابور است و صاحب تاج العروس گوید صواب احمدبن محمدبن الحسن است .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوحامد اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوحامد


ترجمه ابوحامد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوحامدمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوحبله

ابوحبله . [ اَ ح َ ل َ ] (اِخ ) نام رودی به کردُفان و منبع آن جبل نوبه است .

معنی ابوحثمه

ابوحثمه . [ اَ ح َ م َ ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) کنیتی از کنای عرب .

معنی ابوحامد

ابوحامد. [ اَ م ِ ] (اِخ ) احمدبن بشربن عامر العامری . یکی از علمای شافعی و او سمت قضا داشت . او راست : کتاب الجامعالکبیر. کتاب الجامعالصغیر. کتاب الاشراف علی اصول الفقه . (از ابن الندیم ).

معنی ابوحامد غزالی

ابوحامد غزالی . [ اَ م ِ دِ غ َزْ زا ] (اِخ ) زین الدین محمدبن محمدبن طاوس طوسی ، ملقب به حجةالاسلام .مولد او بطوس 450 هَ . ق . ابتدا در نیشابور نزد امام الحرمین ابوالمعالی جوینی بتحصیل علوم اشتغال ور

معنی ابوحبره

ابوحبره . [ اَ ح َ رَ ] (اِخ ) نام یکی از تابعین .

معنی ابوحامد

ابوحامد. [ اَ م ِ ] (اِخ ) کنیت اوحدالدین کرمانی . رجوع به اوحدالدین کرمانی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: