مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوحامد مروزی


معنی ابوحامد مروزی

ابوحامد مروزی . [ اَم ِ دِ م َ وَ ] (اِخ ) رجوع به احمدبن عامر... شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوحامد مروزی اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوحامد مروزی


ترجمه ابوحامد مروزی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوحامد مروزیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوحثمه

ابوحثمه . [ اَ ح َ م َ ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) کنیتی از کنای عرب .

معنی ابوحامد اسفراینی...

ابوحامد اسفراینی . [ اَ م ِ دِ اِ ف َ ی ِ ] (اِخ ) احمدبن ابی طاهربن محمدبن ابی طاهر اسفراینی . فقیه شافعی که ریاست دین و دنیا در بغداد بدو منتهی گشت . بیش از سیصد فقیه بدرس او حاضر می آمدند. او فقه ا

معنی ابوحباحب

ابوحباحب . [ اَ ح ُ ح ِ ] (ع اِ مرکب ) آتش که از سم ستور جهد یا آتش که از اصطکاک دو سنگ برآید. (المزهر) (السامی فی الاسامی ). آتش که از سم ستور جهد چون بر سنگ رود. (مهذب الاسماء). || گی ستاره . مگس شب

معنی ابوحامد

ابوحامد. [ اَ م ِ ] (اِخ ) کنیت رکن الدین عمیدی سمرقندی . رجوع به محمدبن محمدبن محمد عمیدی شود.

معنی ابوحبه

ابوحبه . [ اَ ح َب ْ ب َ ] (اِخ ) کنیت جماعتی از محدثین .

معنی ابوحامد

ابوحامد. [ اَ م ِ ] (اِخ ) کنیت محیی الدین محمدبن القاضی کمال الدین شهرزوری . رجوع به محمدبن القاضی کمال الدین ... شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: