مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوحامد غزالی


معنی ابوحامد غزالی
ابوحامد غزالی . [ اَ م ِ دِ غ َزْ زا ] (اِخ ) زین الدین محمدبن محمدبن طاوس طوسی ، ملقب به حجةالاسلام .مولد او بطوس 450 هَ . ق . ابتدا در نیشابور نزد امام الحرمین ابوالمعالی جوینی بتحصیل علوم اشتغال ورزید و در سال 480 به بغداد رفت و مدرسی نظامیه بدو تفویض شد و ده سال در آنجا ببود، آنگاه از عراق به موطن خود بازگشت و چندی نیز در نظامیه ٔ نشابور تدریس کرد وسپس بطوس رفت و در آنجا خانقاه و مدرسه ای بکرد و بعبادت و تدریس پرداخت تا در چهاردهم جمادی الاَّخره ٔ سال 505 درگذشت . از کتب مشهوره ٔ اوست : کتاب احیاءالعلوم در اخلاق . لب الاحیاء. کتاب منهاج العابدین . کتاب منهاج المسترشدین . قواعدالعقاید. زادالاَّخرة. کتاب کیمیای سعادت بفارسی . کتاب الذریعه . کتاب اخلاق الابرار. کتاب یواقیت العلوم . کتاب نصیحةالملوک و آن را مبارک بن ابی الکرم جزری از فارسی به عربی ترجمه کرده . کتاب آفات اللسان . کتاب کسرالشهوتین . کتاب ریاضةالنفس . کتاب الانیس فی الوحدة. کتاب القربه . و در فقه : کتاب بسیط. وسیط.وجیز. خلاصه . و در اصول : مستصفی . منحول . کتاب المأخذ. کتاب المقتصر. کتاب المقاصد. کتاب شفاء العلیل فی القیاس و التعلیل . و در تفسیر: فتوح القرآن . خواص القرآن . جواهرالقرآن . تفسیر سوره ٔ یوسف . یاقوت التأویل فی تفسیر التنزیل . و در اخبار: نوادرالاخبار. شرح اسماءاﷲ الحسنی . القسطاس المستقیم . الدرةالفاخرة فی کشف علوم الاَّخرة.الرسالة القدسیة امالی . میزان العمل . اسرار علوم الدین . و در کلام : الجام العوام . بدایةالهدایه .الاقتصاد. الانتصار. کتاب التفرقة بین الاسلام و الزندقة. الاربعین . کتاب المظنون علی امله و المضنون علی غیر اهله . و در علوم متفرقه : کتاب المنتهل فی علم الجدل . کتاب اثبات النظر. کتاب المبادی و الغایات . کتاب الرد علی من غیر الانجیل . کتاب مشکوةالانوار. معیارالعلم . تهافت الفلاسفه . المنقذ من الضلال . کتابی دیگر موسوم به سرّالعالمین به او نسبت داده اند و منتحل است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 

مطالب نزدیک به این موضوع: