مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوجعفر


معنی ابوجعفر

ابوجعفر. [ اَ ج َ ف َ ] (اِخ ) کنیت احمدبن محمد کنانی شاعر. رجوع به ابن عیاش ... شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوجعفر اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوجعفر


ترجمه ابوجعفر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوجعفرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوجعفر

ابوجعفر. [ اَ ج َ ف َ ] (اِخ ) رزازبن بحتری . محدث است .

معنی ابوجعفر

ابوجعفر. [ اَ ج َ ف َ ] (اِخ ) کنیت عبداﷲ قائم عباسی . رجوع به قائم عبداﷲ... شود.

معنی ابوجعفر

ابوجعفر. [ اَ ج َ ف َ ] (اِخ ) کنیت احمدبن محمد قیسی قرطبی . رجوع به ابن حجه احمد... شود.

معنی ابوجعفر

ابوجعفر. [ اَ ج َ ف َ ] (اِخ ) حسین بن عبیداﷲبن ابراهیم معروف به غضایری . پدر ابوالحسین احمد. اواز فقهای شیعی است و در 411 هَ . ق . درگذشته است .

معنی ابوجعفر

ابوجعفر. [ اَ ج َ ف َ ] (اِخ ) کنیت حمدان درقی .

معنی ابوجعفر

ابوجعفر. [ اَ ج َ ف َ ] (اِخ ) کنیت عمربن علی بن البدوح . رجوع به ابن البدوح ... شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: