مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالهیجاء


معنی ابوالهیجاء

ابوالهیجاء. [ اَ بُل ْ هََ ] (اِخ ) منوچهربن فریدون شروانشاه پدر اخستان ممدوح خاقانی و فلکی شروانی است . رجوع به منوچهر... شود.

معنی ابوالهیجاء- ترجمه ابوالهیجاء برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالهیجاء اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالهیجاء


ترجمه ابوالهیجاء


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالهیجاءمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالهیذام

ابوالهیذام . [ اَ بُل ْ هََ ] (اِخ ) ابن ابی حفصه و گفته اند کنیت او ابوالسمط است . رجوع به مروان ابی حفصه شود.

معنی ابوالهیجاء

ابوالهیجاء. [ اَ بُل ْ هََ ] (اِخ ) مقاتل بن عطیةبن مقاتل بکری حجازی ملقب به شبل الدوله . رجوع به مقاتل بن عطیه ... شود.

معنی ابوالوازع

ابوالوازع . [ اَ بُل ْ زِ ] (اِخ ) او از ابن عمر و از او ثوری و ابن عیینه روایت کنند. (الکنی للبخاری ).

معنی ابوالوازع

ابوالوازع . [ اَ بُل ْ زِ ] (اِخ ) عمیر. محدث است .

معنی ابوالهیجاء

ابوالهیجاء. [ اَ بُل ْ هََ ] (اِخ ) شهفیروزبن شعیب عبدالسیدبن منصور اصفهانی . یاقوت گوید: او ادیبی فاضل و شاعر و در نظم و نثر مجید بود. وی ادب از ابی جعفرمحمدبن احمدبن مسلمه و استادان دیگر فراگرفت . و

معنی ابوالهیذام

ابوالهیذام . [ اَ بُل ْ هََ ] (اِخ ) ابوالسمط. رجوع به مروان بن ابی حفصه شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter